Vrienden van De Slock

Aan De Slock zijn een aantal clubs verbonden. Bijvoorbeeld de, biljartclub en de Ezelvereniging hebben De Slock als uitvalsbasis. Lees meer over de verenigingen afzonderlijk of kom eens langs om ze in actie te zien!

Biljartvereniging 'De Gepiqueerde Bal'

Iedere donderdagavond vanaf 24 september tot in april wordt door de leden van biljartvereniging "De Gepiqueerde Bal" gebiljart.

De vereniging bestaat uit twaalf leden, qua gemiddelde variërend van 0,46 tot 1,4 caramboles. We kunnen ons dus geen Blomdahl of Keulemans noemen, maar gezellig, spannend en vermakelijk is het wel. We zullen op deze site proberen u op de hoogte te houden van speciale gebeurtenissen en zo nu en dan een tussenstand van de competitie te geven.

De Ezelvereniging

De Multifunctionele Ezelvereniging Texel i.a. (in amore), opgericht op 31 januari 1996, is een sociaal-culturele vereniging met drie doelstellingen:

  • het ondersteunen van de Ezelkudde, op Texel en elders
  • het stimuleren van de Ezelkunst en -cultuur
  • het uitdragen en in sociale vorm concretiseren van de Ezelgedachte

De laatste term staat voor een veelomvattende filosofie die er, kort gezegd, op neerkomt dat de Ezel van nature alle karaktereigenschappen bezit waaraan wij, mensen, de hoogste waarde hechten, maar waarvan binnen het onderlinge menselijke verkeer helaas niet zoveel te merken is.

Café De Slock

Openingstijden

Vrijdag

Vrijdag

Vanaf 13.00

Vanaf 13.00

Contact

Parkstraat 36, 1791 CB Den Burg

Bel naar

Mail naar

Bieren van Café De Slock

copyright: De Slock © 2014 - 2020